فندق
فندق
مشخصات و خواص
  • تقویت سیستم ایمنی
  • کاهش التهاب
  • کمک به رشد و تکامل مغز کودکان
  • بهبود عملکرد مغز بزرگسالان
ویتامین ث ۳۸ میلی گرم
چربی ۳۸ میلی گرم
پروتئین ۳۸ میلی گرم
کربوهیدرات ۳۸ میلی گرم